Jezioro Kłuchówiec (błędnie Głuchowiec)

 

Administrator jezior  Skarbu Państwa

http://www.rzgw.poznan.pl/rybactwo/rybactwo-konkursy.php

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu